KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Folwark Walencja

Typ realizacji:
Teksty na www, reklamy, teksty na FB
Cel:
Kompleksowy Branding
Dział:
Hotele i Turystyka

Design­er­ski Fol­wark Walencja to piękny pen­sjonat zlokali­zowany w Kaz­imierzu Dol­nym. 11 sty­lowych pokoi dwu­osobowych, 4 piękne aparta­menty z zach­wyca­ją­cym widok­iem na sos­nowy las, kli­maty­czna win­nica i nas­tro­jowy Club — to dopiero początek. Hotel pro­ponuje znacznie więcej: plac zabaw dla dzieci, saunę, jacuzzi, dwu­torową kręgiel­nię, bilard, boisko do siatkówki plażowej i salę fit­ness. Wisienką na tor­cie są let­nie baseny oraz lodowisko o powierzchni 375m2. Goś­cie biz­ne­sowi mogą korzys­tać z dwóch nowoczes­nych sal kon­fer­en­cyjnych oraz wielu dodatkowych atrakcji. Fol­wark Walencja to wyjątkowe miejsce na turysty­cznej mapie Pol­ski, w którym można wspaniale wypocząć, zad­bać o kondy­cję fizy­czną, zor­ga­ni­zować kon­fer­encję i… delek­tować się winem z etyki­etą hotelu.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową hotelu Fol­wark Walencja

Tek­sty na www hotelu odzwier­cied­lają osobowość pen­sjonatu Fol­wark Walencja. Hasła reklam­owe w ciekawy sposób eksponują jego zalety, a tek­sty nas­tro­jowo eksponują liczne atrakcje dedykowane Goś­ciom indy­wid­u­al­nym i Klien­tom Kor­po­ra­cyjnym. Trud­ność pole­gała na zapro­ponowa­niu odpowied­niej styl­istyki, która byłaby odpowied­nia dla hotelu o pro­filu rodzinno-​biznesowym. Tek­sty na stronę hotelu łączą kli­maty­czną styl­istyką z konkret­nymi opisami korzyści.