KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Nuovo

Typ realizacji:
Teksty na WWW
Cel:
Skuteczna reklama
Dział:
Lifestyle i gadżety

Nouvo to firma, które pro­ponuje swoim Klien­tom tylko wysok­iej klasy gar­nki i naczy­nia oraz jed­nocześnie zdrowy styl życia. Pro­dukty Nuovo umożli­wiają gotowanie bez tłuszczu oraz poma­gają wydoby­wać z potraw całe ich bogactwo. Oprócz wysok­iej odporności i jakości wyko­na­nia wyróż­ni­ają się sty­lowym designem.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Nuovo

Tek­sty na www Nouvo to copy­writ­ing oszczędny w treści. Min­i­mal­isty­czna filo­zofia firmy znalazła także odzwier­ciedle­nie w styl­istyce tek­stów na stronie inter­ne­towej, która w oszczędny, ale pre­cyzyjny sposób akcen­tuje korzyści związane ze zdrowym i smacznym gotowaniem.