KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Abacosun

Typ realizacji:
teksty na ulotki, hasła reklamowe, mailing
Cel:
Branding i promocja oferty salonu urodu
Dział:
Spa i uroda

Aba­cosun to znana na rynku kos­me­ty­cznym firma ofer­u­jąca pro­fesjon­alny sprzęt kos­me­ty­czny i zabiegowy oraz wyposaże­nie gabi­netów SPA i medy­cyny este­ty­cznej. Firma posi­ada własny ekskluzy­wny salon urody w Gdyni, w którym wykony­wane są spec­jal­isty­czne zabiegi, rytu­ały pielę­gna­cyjne oraz masaże lecznicze i relaksujące.

Tek­sty na ulotki reklam­owe, hasła reklam­owe oraz artykuły promocyjne

Tek­sty na ulotki, hasła reklam­owe oraz artykuły pro­mo­cyjne dla Aba­co­sun łączą ory­gi­nalny przekaz w stylu SPA oraz mery­to­ryczne infor­ma­cje na temat pro­fesjon­al­nego sprzętu oraz wyso­kich kom­pe­tencji pra­cown­ików firmy. Tek­sty dla Aba­co­sun to skuteczny przekaz reklam­owy w ele­ganck­iej stylistyce.