KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Retro Day Spa

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Prezentacja oferty salonu
Dział:
Spa i uroda

Więcej o RETRO DAY SPA

Design­er­ski warsza­wski salon kos­me­ty­czny i SPA zlokali­zowany jest w kli­maty­cznej kamienicy w samym cen­trum stol­icy. Styl­istyka Retro tworzy niepow­tarzalny kli­mat i nas­trój, a nowoczesne zabiegi kos­me­ty­czne pozwalają dbać o urodę na najwyższym poziomie.

Tek­sty na www, czyli na czym pole­gało zlecenie?

Tek­sty nas stronę inter­ne­tową salonu Retro Day Spa łączą nas­tro­jową styl­istykę z odd­zi­ału­ją­cym na wyobraźnię przekazem infor­ma­cyjnym. Czytel­nik ze strony inter­ne­towej dowie się wszys­tkiego na temat ofer­owanych zabiegów i poczuje niesamow­itą atmos­ferę Salonu.