KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Soul Beads

Typ realizacji:
Copywiritng
Cel:
Skuteczna reklama, wyższa sprzedaż
Dział:
Ubrania i akcesoria

Soul Beads to firma ofer­u­jąca design­er­ską biżu­terię wyko­naną z półs­zla­chet­nych kamieni. Oprócz zjawiskowej styl­istyki bran­so­letki i naszyjniki marki Soul Beads emanują pozy­ty­wną energią, którą już od wieków starożyt­nych przyp­isuje się kamieniom. Oferta firmy dedykowana jest kobi­etom cenią­cym sobie ele­gancję, efek­towne wzor­nictwo oraz ozdoby z niepow­tarzalną „osobowością”.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Soul Beads

Pisanie tek­stów na strony inter­ne­towe firm jubil­er­s­kich muszą zostać zapięte na ostatni i bardzo błyszczą guzik. Tek­sty na www Soul Beads to pro­mocja w czys­tej postaci, która skutecznie odd­zi­ałuje na emocje czytel­ników. Połącze­nie efek­townej per­swazji z ory­gi­nal­nym przekazem stworzyły skuteczny efekt reklam­owy, który wyróż­nia firmę na tle konkurencji.